Klachtenregeling

Elke dag opnieuw doen wij ons best om ons werk zo goed mogelijk te doen. En we proberen aan u uw verwachtingen te voldoen. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent over Stichting Aandacht Plus Zorg.

De termen klachten en klagen hebben een negatieve klank. Wij zouden willen dat dat niet zo was. Want wij vinden klachten weliswaar niet fijn, maar wel goed. Want klachten zijn een kans om van fouten te leren en de zorgverlening en bedrijfsvoering te verbeteren. Daarom gaan wij als Stichting Aandacht Plus Zorg zeer zorgvuldig met uw klachten om.

Veel mensen vinden klagen lastig of eng. Toch is het beter om ons wel te laten weten als u ergens mee zit. Sprekende mensen kunnen immers gehoord en geholpen worden.

Vindt u het moeilijk om zelf uw ontevredenheid of klachten te bespreken, vraag dan gerust een familielid of een vriend(in) om u daarbij te helpen. Zij kunnen namens u uw zorg verwoorden of uw klacht bij Stichting Aandacht Plus Zorg indienen. Bedenk altijd dat wij uw klacht graag van u horen en deze serieus nemen. Dit om onze zorg aan u en ook de overige cliënten te verbeteren. Wij zijn immers ook maar mensen met sterke en minder sterke punten en blinde vlekken. Uw aandachtspunten en klachten helpen ons om betere zorg te leveren.

Praat met uw zorgverlener

U kunt uw aandachtspunt, ontevredenheid of klacht het beste zo gauw mogelijk bespreken met de medewerker van Stichting Aandacht Plus Zorg die de zorg aan u verleent. Dat is verreweg het snelst en het gemakkelijkst. Mocht het gesprek met de medewerker niet tot een bevredigende oplossing leiden of heeft u een klacht die niet de medewerker betreft maar de organisatie, dan kunt u telefonisch of schriftelijk (per e-mail of per brief) contact opnemen met de zorgmanager van Stichting Aandacht Plus Zorg.

Contactgegevens

Stichting Aandacht Plus Zorg
t.a.v. Zorgmanager
Postbus 204
6230 BA Meerssen
Telefoon: 043-3030090
E-mail: info@aandachtpluszorg.nl

Snelle interne behandeling

Als u niet helemaal tevreden met ons bent, moet er snel wat gebeuren. Stichting Aandacht Plus Zorg bevestigt binnen twee werkdagen schriftelijk de ontvangst van uw klacht en vraagt de Zorgmanager van de organisatie om binnen vijf werkdagen contact met u op te nemen. De zorgmanager biedt ondersteuning en/of bemiddeling bij het zoeken naar een oplossing door uw inbreng helemaal duidelijk en objectief in kaart te brengen. En soms leidt dat al meteen tot een oplossing waarmee u helemaal tevreden bent.

 

 

Naar de externe klachtencommissie

Mocht de afhandeling van uw klacht door Stichting Aandacht Plus Zorg niet tot een voor u bevredigende oplossing leiden, dan kunt u zich wenden tot de Klachtencommissie van Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN). Deze externe en onafhankelijke klachtenfunctionaris van deze organisatie bemiddelt bij ontevredenheid of een klacht over de zorg, de zorgverlener en/of organisatie. Het uitgangspunt is dat wij door middel van ondersteuning van deze klachtenfunctionaris gezamenlijk tot een oplossing komen.

De klachtencommissie behandelt alleen schriftelijk ingediende klachten gericht aan de secretaris van de onafhankelijke klachtencommissie BTN, hetzij per post hetzij in een gescand document per e-mail.

De klachtbrief dient voorzien te zijn van een handtekening van de klager en de volledige NAW gegevens van klager, te weten: naam, voorletters, adres, woonplaats en telefoonnummer van klager, alsmede de correcte en volledige NAW gegevens van de aangeklaagde.

 

T.a.v.

de secretaris van de Klachtencommissie, Postbus 4050, 4900 CB Oosterhout)

of  info@branchebelang-thuiszorg.nl

Hoewel het raadzaam is uw klacht eerst met Stichting Aandacht Plus Zorg te bespreken, bent u daartoe niet verplicht. U kunt uw klacht ook meteen bij de Klachtencommissie van Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) indienen.