Missie

Wij richten ons op alle aspecten van de thuiszorg, zoals huishoudelijke zorg, persoonlijke zorg en verpleging, begeleiding individueel en groep, waarbij de expliciete nadruk ligt op het leveren van persoonlijke zorg op maat en aandacht in de regio Zuid Limburg.

De match tussen zorgverlener en zorgafnemer is essentieel. Stichting Aandacht Plus Zorg hecht daarom grote waarde aan een vast team met betrokken en deskundige medewerkers, met vaste routes waarbij naast de zorgvraag ook ruime aandacht is voor het welzijn van de cliënt. Dit geldt voor alle diensten die wij leveren. Deze persoonlijke zorg wordt actief bewaakt en periodiek geverifieerd om de kwaliteit te borgen en verbeteren.

Om onze filosofie ook bij intensieve zorg gestand te doen, werken wij voor specialistische (verpleegkundige) zorg met eigen BIG-geregistreerde verpleegkundigen en waar nodig met regionale specialistische zorgaanbieders of zelfstandigen.

Visie

Het op een sociaal betrokken manier leveren van zorg thuis (huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging) bij hulpbehoevende bewoners van de regio Zuid Limburg, door betrokken medewerkers uit de regio met als doel dat cliënten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en zelf de regie over hun eigen leven behouden.