Nieuwsbrief september 2019.

  • Na een bewogen eerste half jaar van 2019 is hier weer de nieuwsbrief. Stichting Aandacht Plus Zorg zit na een woelig eerste half jaar weer in rustiger vaarwater. Achter de schermen is en wordt er hard gewerkt om onze diensten zoals u die van ons gewend bent uit te voeren.

Zoals U ongetwijfeld gemerkt heeft, zijn er in de zomermaanden nog enkele personeelswisselingen geweest:

Uit dienst:         Franca Delahaije , wijkverpleegkundige

                           Kitte Leenders, medewerker huishoudelijke zorg

In dienst:           Melissa de Schepper, stagiaire/helpende

                           Frank Benus, verzorgende IG

  • Ger Roumans, administratief medewerker is met ingang van 1 september minder gaan werken, hij zal op kantoor aanwezig zijn op maandag, donderdagochtend en vrijdagochtend. Dit houdt ook in dat u, als u kantoor belt, vaker een zorgmedewerker aan de lijn zal krijgen.
  • Afgelopen maand hebben wij u gevraagd om een tevredenheidsonderzoek in te vullen. Hier is veelvuldig gehoor aan gegeven. U heeft ons gemiddeld gewaardeerd met een 9,1 ! Een cijfer waar wij heel trots op zijn! Met name de kleinschaligheid en de vaste groep medewerkers scoren hoog.

Er zijn ook enkele verbeterpunten naar voor gekomen, hier zullen wij de komende maanden aan gaan werken!!

  • Met ingang van 1 oktober zal er een nieuw dossier gehanteerd worden bij u thuis. Het dossier heeft een nieuwe indeling gekregen, overbodige formulieren zijn er uit gehaald. Grootste verandering voor u als cliënt hierin is dat wij gaan stoppen met het schrijven van de tijd in uw dossier.

Cliënten die van een PGB gebruik maken houden wel deze tijdsregistratie in het dossier.

Wenst u aan het einde van de maand toch een overzicht van de tijd die wij declareren, dan kan u altijd een overzicht aanvragen via kantoor.

U heeft ook de keuze om u aan te melden voor een account op www.carenzorgt.nl , dit is een digitale omgeving waar u uw zorgdossier kan inkijken, de planning kan inzien en uw zorgplan kan lezen en ondertekenen. Heeft u hier vragen over, dan kan u contact opnemen met kantoor 043-3030090